Ödüller

Ödül Kategorileri

En İyi Film Ödülü

Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) , yarışmaya kabul edilen kısa filmler arasından (Kategori

ayrımı yapılmaksızın);

En İyi Film 1.ci, 2.ci, 3.cü, ödülü ve

Ayrıca bir filme “ Fahrettin Kerim Gökay Özel Ödülü “, üç filme “ Mansiyon “, iki filme “ Jüri Özel Ödülü “, bir filme “ Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülü “ ve yarışma yürütme kurulu tarafından uygun görülmesi halinde bir kişiye “ Onur Ödülü ” verilir.

En İyi Yönetmen Ödülü
Jüri Özel Ödülü
Mansiyon Ödülü
Özel Ödüller